Úvod

Srdečně Vás vítáme na našich stránkách…


Hasiči vyzývají občany k ohleduplnosti ohledně pálení čarodějnic.

Pálení čarodějnic odložte na klidnější období 

Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje vyzývá obyvatele Středočeského kraje k ohleduplnosti při pořádání pálení čarodějnic a obdobných požárně nebezpečných činností.

Po dobu vyhlášeného nouzového stavu na území České republiky je nutné zasahující jednotky hasičů udržet v plné akceschopnosti pro případ akutní potřeby obyvatelům. Výjezdy spojené s kontrolami a dohašováním ohnišť, likvidací rozšířených požárů z ohnišť, popálenými osobami apod. značně omezují dostupnost a akceschopnost jednotek.

V souvislosti s aktuálními povětrnostními podmínkami navyšujícími pravděpodobnost vzniku a šíření požáru v přírodních porostech a lesních půdách a s přihlédnutím k aktuálním krizovým opatřením v souvislosti s vyhlášeným nouzovým stavem, neshledává Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje žádná přijatá opatření proti vzniku a šíření požáru jako bezpečně dostačující a účinná.

Spalování hořlavých látek na volném prostranství proto v tomto období v žádném případě nelze ani po předchozím oznámení HZS Středočeského kraje povolovat, a to ani po navržení opatření proti vzniku a šíření požáru. Případným žádostem /oznámení/ podnikajících fyzických osob nebo právnických osob nebude vyhověno – předmětná činnost bude s přihlédnutím k nouzovému stavu a klimatickým podmínkám s vysokou mírou pravděpodobnosti blízkou jistotě zakázána.

Po ukončení krizového stavu a změně povětrnostních podmínek bude jistě dostatek příležitostí si ty pravé „čarodějnice“ užít se všemi náležitostmi.

Děkujeme za vaši ohleduplnost a eliminaci komplikací výkonu služby pro vás!

kpt. Mgr. Libor Pospíšil
krajský vyšetřovatel požárů

https://www.hzscr.cz/clanek/hasici-vyzyvaji-obcany-k-ohleduplnosti.aspx
— Podle včerejších zkušeností s ohlášením pálení se vám vrátí e-mail, kde vám pálení nebude dne 30.4.2020 povoleno, s tím, že to máte odložit po 3.5.2020–   
                   

               Bc.Václav Jankovský

 starosta okresního sdružení hasičů Příbram
náměstek starosty KSH Středočeského kraje

Informace o zrušení akcí od vedení SH ČMS ohledně COVID-19


Instruktážní video MZČR


Odkaz na stránky MZČR s aktuálním informacemi.


Postup při mytí rukou.
Postup při mytí rukou.

 

přidán odkaz
na formulář
na hlášení pálení

Stačí kliknout na obrázek.

Nejnovější příspěvky:
 

31. 1. 2020 – Hasičský ples SDH Malá Hraštice 

11. 1. 2020 – Zimní soutěž Březnice

NEJBLIŽŠÍ NOVINKY

zahlavi02

…Bůh nemůže být všude, proto stvořil hasiče.

Kontaktní e-mailová adresa:

sdh-malahrastice@seznam.cz

22. okrsek – SDH Malá Hraštice