Historie

Malá Hraštice byla od svého vzniku téměř zemědělskou oblastí. Téměř v každém stavení bylo menší či větší hospodářství, políčka kamenitá, na živobytí se velmi těžko vydělávalo. Obec v té době ještě nebyla elektrifikována. Používalo se svíček, petrolejových lamp, ale také loučí na osvětlení při večerní práci. Proto tu bylo velké nebezpečí požárů. I když stavení byla většinou kamenná, krytina střech byla z došků.

Protože požáry byly velmi časté, i když rozsahem menší než v roce 1891, začali občané uvažovat o organizované obraně proti požárům. V okolních obcích byly už v té době založeny hasičské sbory. Začalo se tedy uvažovat o založení sboru i u nás. Sbor dobrovolných hasičů v Malé Hraštici byl založen 5.srpna 1906 na ustanovující schůzi v hostinci U Hemrů (dnes U Nádraží). Ze záznamů, které se nám dochovaly, můžeme zjistit, že zakládajících členů bylo 28, z toho 18 členů činných a 10 přispívajících.

Historie

Prvním starostou byl zvolej Josef Kadlec. Prvním velitelem Jan Dědina, který jak se dovídáme ze záznamů padl v 1.světové válce dne 6.února v Uhrách. Nezachovali se nám zápisy ze schůzí, takže nemáme ucelený přehled o činnosti sboru dobrovolných hasičů v Malé Hraštici. Víme však, že první ruční pístovou stříkačku sbor vlastnil již v r. 1907, a ještě tentýž rok, 17. července 1907, zasahoval u požáru domku v Malé Hraštici.

Sbor byl začleněn do hasičské župy Proud. Tato župa zahrnovala celé území okolo Nového Knína. Členové sboru se zúčastňovali hasičských sjezdů, cvičení, vyjížděli k požárům i do sousedních obcí. Byli též nositeli kultury v naší obci. Pořádali hasičské plesy, taneční zábavy, hráli ochotnické divadlo. V Malé Hraštici se konal první župní sjezd 20.července 1909.

Za sto let trvání sboru vlastnili hasiči celkem 5 stříkaček. O první pístové stříkačce byla již zmínka. Sloužila sboru až do r. 1924. V tomto roce si sbor kupuje od firmy Smékal motorovou stříkačku za 24 000 Kčs. Pístovou stříkačku prodává hasičskému sboru do Velké Hraštice za 8 000 Kčs. Tento stroj velkohraštičtí opatrují dodnes tak, že je možné s ním ještě nadále stříkat.

Historie02

Protože za starou stříkačku náš sbor dostal 8 000 Kčs a sbírka v obci vynesla, spolu se spolkovou hotovostí 2 000 Kčs, byl sbor nucen si zbývajících 14 000 Kčs vypůjčit v kampeličce ve Velké Lečici. Protože kampelička nepůjčovala spolkům, částku 14 000 Kčs si vypůjčil tehdejší starostu sboru Stanislav Lepič. Ručiteli nebo-li rukojmí, jak se tehdy říkalo, byli velitel Josef Kočí a jednatel spolku František Velebitel. Tito tři lidé ručili svými majetky za to, že se peníze budou pravidelně splácet. Ještě v prosinci r. 1927 činil dluh 9 500 Kčs. V prosinci r. 1928 3 415 Kčs. V r. 1931 pak 591,60 Kčs.

Dluh byl splacen v r. 1932. Jak si sbor vydělával, aby mohl dluh splatit? Byly to již zmíněné taneční zábavy, plesy, divadla. Sbor vlastnil i jakési pódium, na němž se hrála divadelní představení, a za mírný poplatek toto půjčoval i jiným spolkům.

Další nové stříkačky se do našeho sboru dostaly v r. 1947. Byla to PS 8 od fy Smékal, v r. 1960 stříkačka DS 16 a poslední v r. 1984 PS 12, která v r. 2003 prodělala generální opravu. První požární automobil dostal sbor v r. 1952. Další pak v létech 1958 a 1966, v r. 1971 vozidlo PV3S, v r. 1955 druhý vůz PV3S. Je nutno podotknout, že každý z vozů, který do Malé Hraštice přibyl, byl už ojetý.

Za požární zbrojnici sloužila kolna, která stávala na návsi, v zatáčce k Nové Vsi, kde dnes stojí obchod pana Vostárka. O stavbě nové zbrojnice se začalo jednat v r. 1958. Stávající zbrojnice byla otevřena v r. 1962. V r. 1967 byla na zbrojnici zabudována siréna. V r. 1984 byla vyměněna siréna za výkonnější. V r. 1987 byla přistavena klubovna. Požární zbrojnice a klubovna jsou součástí budovy obecního úřadu.

V r. 1974 je založeno v našem sboru žákovské družstvo a začala se psát dětská kronika. Žákovský kolektiv pracoval až do roku 1999, kdy svoji činnost ukončil. V r. 1986 se začala psát Kronika sboru, kronikářkou do r. 1991 byla Věra Němcová. Od r. 1992 Miloslava Stachoňová, provdaná Součková. V roce 1986 měl sbor 102 členů, z toho 79 mužů a 23 žen. Na soutěže jezdilo jedno družstvo žen a jedno družstvo mužů. K 1. 1. 2006 měl sbor 63 členů, z toho 34 mužů a 29 žen. V roce 2009 v našem sboru bylo  64 členů a 7 dětí.

 

22. okrsek – SDH Malá Hraštice