22. okrsek

22. OKRSEK – OSH Příbram

OSH Příbram zaštiťuje celkem 31 okrsků, do nichž je rozděleno 190 SDH.

Okrsky tvoří samostatné organizační složky samostatně jednající a vystupující v rámci jim svěřené působnosti a pravomoci nadřízeným orgánem, tedy okresním sdružením hasičů.

22. okrsek je jedním z 31 okrsků OSH Příbram vystupující bez právní subjektivity a sdružující 4 sbory dobrovolných hasičů, konkrétně SDH Nová Ves pod Pleší, SDH Malá Hraštice, SDH Velká Hraštice a SDH Velká Lečice. S tímto počtem SDH je jedním z nejmenších okrsků OSH Příbram, ale i přesto se řadí k okrskům s nejlepší činností a největším počtem odpracovaných hodin a pořádaných společenských a kulturních akcí v rámci OSH.

Tři ze čtyř sborů 22. okrsku se mohou chlubit družstvy a činností mladých hasičů.

22. okrsek každoročně pořádá základní kolo soutěže v požárním sportu družstev dospělých i mládeže, prověřovací (námětové) cvičení za účelem prověření jednotek požární ochrany ve svém hasebním obvodu a již tradiční taneční zábavu. Sbory okrsku dále pořádají vlastní taneční zábavy či hasičské plesy a místní soutěže ať už v rámci oslav výročí založení SDH nebo různých pohárů představitelů sboru, obce či memoriálů.

Za svou činnost odvedenou v roce 2013 byl 22. okrsek odměněn putovním pohárem za umístění na zlaté příčce v meziokrskové soutěži OSH Příbram. O rok později se okrsek umístil ve stejné soutěži na rovněž krásné stříbrné příčce.

Výbor 22.okrsku:
Funkce Příjmení a jméno Jednotka
Starosta: Šedivý Petr SDH Nová Ves p. Pleší
Velitel: Souček Radim SDH Malá Hraštice
Jednatel: Ing. Beran Josef SDH Velká Lečice
Strojník: Veselý Jan SDH Nová Ves p. Pleší
Hospodář: Přibilová Irena SDH Velká Hraštice
Preventista: Kodet Daniel SDH Nová Ves p. Pleší
Předseda KRR: Kykal Ladislav SDH Malá Hraštice
Členové KRR: Soňa Slabihoudková SDH Velká Hraštice
Pavel Pouček SDH Velká Lečice
Členové výboru: Souček Luboš SDH Malá Hraštice
Rákosník Daniel SDH Nová Ves p. Pleší
Batulka Zděnek SDH Velká Hraštice
Dominik Šandorka SDH Velká Hraštice
Lukáš Havelka SDH Velká Lečice
Referentka žen: Housková Ilona SDH Malá Hraštice

22. okrsek – SDH Malá Hraštice