Archiv autora: Roman

16. 3. 2019 – Kontrola techniky po zazimování a plnění cisterny

V sobotu 16. 3. 2019 jsme se po brigádě na sázení stromků sešli  v hasičské zbrojnici. Nastartovali a vyzkoušeli jsme obě mašiny, elektrocentrálu a kalové čerpadlo. Zkontrolovali jsme nabití svítilen a vysílaček.

Z haly u nádraží vyzvedli strojníci zazimovanou cisternu, kterou jsme také zkontrolovali a naplnili. Vyzkoušeli jsme i plovoucí čerpadlo. 

Zúčastnili se: Radim Souček, Radek Souček, Luboš Souček, Radek Soběslavský, Tomáš Jirotka, Roman Wiedermann

23. 2. 2019 – Zásah u požáru komína

V 9:15 nám byl majiteli rodinného domu ve Velké Hraštici ohlášen požár komína. Po příjezdu na místo události jsme požár lokalizovali, hořící saze v komíně jsme zasypali pískem a kontrolovali zda nedojde k opětovnému vznícení. Po příjezdu HZS Dobříš jsme zkontrolovali komín a přilehlé prostory termokamerou a v 10:20 jsme zásah ukončili.

Zúčastnili se: Radim Souček, Radek Souček, Radek Soběslavský

1. 2. 2019 – HASIČSKÝ PLES SDH MALÁ HRAŠTICE

V pátek 1. 2. 2019 jsme pořádali tradiční hasičský ples SDH Malá Hraštice. S přípravami jsme začínali jako vždy s dostatečným předstihem. Sehnat tombolu a sponzory je už taková samozřejmost a podílí se na ní skoro každý člen. Ve čtvrtek den před plesem jsme připravovali výzdobu sokolovny a stoly s židlemi. V pátek dopoledne jsme začali navážet tombolu a připravovat plachtu s výhrami. Pár obětavců si na to vyhradilo den dovolené a všechno jsme stihli připravit včas. Opět nám k poslechu a tanci hrála kapela STATIC, která přijela v 17:30 hodin. Hrát se sice mělo podle pozvánek od 20:00 hodin, ale protože stále přicházeli další hosté, posunuli jsme začátek na 20:30. Velitel sboru přivítal všechny přítomné a vysvětlil pár věcí k organizaci večera. Hostů přišlo 260 a v tombole bylo připraveno 389 cen.  Tombolu jsme začali prodávat ve 22:00 hodin. Lístek do tomboly se prodával za 25,- Kč a vyhrával každý třetí.

Tímto děkujeme všem sponzorům za dary do tomboly.

Naše děvčata si opět nacvičily novou choreografii na vystoupení, které nám předvedly ve 23:00 hodin. 

NA SÁL TENTOKRÁT VYRAZILY V ŽUPANECH A SLUNEČNÍCH BRÝLÍCH S PLÁŽOVÝMI TAŠKAMI. A ZASE SE JIM PODAŘILO ROZPOUTAT BOUŘLIVÝ POTLESK SVÝM PŘÍCHODEM. 
DRUHÁ ČÁST VYSTOUPENÍ SE NESLA 
V RYTMECH A CHOREOGRAFII 
BŘIŠNÍCH TANEČNIC.

HOLKY OBROVSKÝ OBDIV A DĚKUJEME!!!

Ve 02:30 se blížil konec plesu a utahaní jsme šli načerpat síly na odpolední úklid. Ten jsme si domluvili až na 14:00 hodinu a tím zakončili náš letošní ples.

FOTO A VIDEO

1. 12. 2018 – První advent

Naše zásahová jednotka byla požádána o pomoc při slavnostní akci „Společné zastavení a prožití prvního adventního víkendu„, kterou pořádala Pekárna a cukrárna Stáňa, Restaurace U Kapličky ve spolupráci se Základní a Mateřskou školou Malá Hraštice a Obecním úřadem Malá Hraštice. 

Pomoc spočívala v regulování dopravy na silnici II/116 mezi Malou Hrašticí a Novým Knínem a vytvoření bezpečnostní uzávěry při závěrečném ohňostroji.

Akce se zúčastnili: Radim Souček, Radek Souček, Luboš Souček ml., Pavel Popek, Roman Wiedermann

Mikulášská nadílka 2018

2. 12. 2018 – letos jsme mimořádně konali Mikulášskou nadílku v neděli.

V 10:00 hodin začala příprava sálu uspořádáním stolů, židlí a výzdobou. Přivezli jsme občerstvení a balíčky pro děti. Mezitím si DJ připravil hudební aparaturu.

Dětem jsme letos přichystali pár překvapení. Hned u vstupu je přivítal jeden strašlivý pekelník a další na ně čekal hned za vstupem s Pekelnou knihou hříchů. Do té mohli rodiče nahlásit nějaké ty lumpárny svých ratolestí. Po zapsání do knihy dostalo každé děcko od čerta červené razítko na ruku. Pro děti byli připravené soutěže za odměny. Pak už se jen čekalo na příchod čertů, Mikuláše a anděla. Za přednesení básničky nebo za zazpívání písničky dostali děti od Mikuláše balíček se sladkostmi.

I když byli plakáty vyvěšeny skoro s měsíčním předstihem, dorazilo k našemu nemilému překvapení málo dětí. Doufáme, že příští rok to bude s účastí lepší.

Nadílka končila úklidem sálu.

27. 5. 2018 – OKRSKOVÁ SOUTĚŽ V POŽÁRNÍM SPORTU v Nové Vsi pod Pleší

V neděli 27. 5. 2018 se konala v Nové Vsi pod Pleší soutěž v požárním sportu 22. okrsku. Zúčastnily se sbory Velké Hraštice, Malé Hraštice, Velké Lečice a Nové Vsi pod Pleší.

Dopoledne v 9:00 hodin se rozeběhla soutěž dospělých. Po nástupu odstartovala soutěž v překážkách jednotlivců. Náš sbor zastupovalo mladé trio ve složení Luboš Souček ml., Filip Staněk a Pavel Popek ml. Pak následovaly požární útoky, kde jsme měli postavené jedno družstvo mužů a jedno družstvo žen. Holky obsadily 1. místo a chlapi 4. místo.

Počasí nám přálo a celá soutěž se obešla bez úrazů.

Školení velitelů družstev a strojníků 2018

O víkendu 16. – 18. 11. 2018 proběhlo v Petrovicích u Sedlčan školení: Kurz V40 E pro nové velitele kategorie JPO III a V a Kurz S16 pro nové strojníky kategorie JPO V

Kurz pro velitele byl podmíněn úspěšným absolvováním 16-ti hodinového E-learningového kurzu, které muselo být ukončeno před začátkem samotného kurzu. Školení pak probíhala od pátku od 15:00 do 18:00 a v sobotu od 8:00 do 17:00. V neděli se začínalo také v 8:00 a končilo závěrečným test ve 14:00.

Kurz strojníků probíhal od soboty od 8:00 do 17:00. V neděli se také začínalo od 8:00 a končilo závěrečným testem ve 14:00.

Kurzu na nové velitele se zúčastnil Roman Wiedermann a kurzu na nové strojníky Luboš Souček ml. a Pavel Popek ml.

Všichni tři závěrečné testy zvládli a OSH Příbram bude vystavovat a odesílat osvědčení o způsobilosti na Obecní úřad.

V sobotu nám pro zpestření předvedli Petrovičtí novou zásahovou cisternu a dopravní automobil.

10.11.2018 – pomoc u výlovu rybníka

Naše jednotka byla oslovena spolkem rybářů, kteří nás poprosili o naplnění kádí při výlovu rybníka Dolejšák. První pokus s plovoucím čerpadlem se moc nepovedl, protože ve vypuštěném rybníce bylo pouze 10 cm vody a nasávali jsme do kádí spíše bahno než vodu. Proto jsme použili vodu v naší CAS 25, které byla původně také čerpána z rybníku. Cisternu jsme nakonec vyprázdnili celou a následně jí doplnili, pro další akceschopnost, v nádrži ve Velké Hraštici.