Archiv autora: Roman

25. 7. 2020 – Brigáda u rybníku Dolejšáku

Na žádost obecního úřadu jsme v sobotu dopoledne provedli čištění rybníku Dolejšáku. Vylovili jsme kameny naházené do rybníka a umístili je zpět do zpevňující hráze. Dále jsme vytahali řasy a rákos a odvezli do BIO odpadu.

Zásahu se zúčastnili: Radim Souček, Luboš Souček, Daniel Souček, Radek Soběslavský, Roman Wiedermann

24. 7. 2020 – Zásah u požáru

24. 7. 2020 ve 20:22 nám dispečink krajského operačního střediska oznámil požár. Podle oznamovatele se požár nacházel za nádražím v Malé Hraštici u sběrného dvora.

Zásahu se zúčastnily jednotky SDH Malá Hraštice a HZS Dobříš.

Zásahu se zúčastnili:
Velitel jednotky: Radim Souček
Řidič vozidla: Radek Souček
CAS 25
Luboš Souček ml. DA
Hasič: Roman Wiedermann
Tomáš Souček
Radek Soběslavský

Zdeněk Barták

13. 6. 2020 – SBĚR STARÉHO ŽELEZA

13. 6. 2020 – jsme se sešli ráno v 830 před hasičárnou k plánované brigádě na sběr starého železa. Přišlo nás celkem devět chlapů. Vyrazili jsme pro techniku a začali sbírat železo od nádraží směrem do obce. I když se to z počátku nezdálo, odvezli jsme nakonec 3 plné plaťáky za traktorem a 4 multikáry.  Se sběrem jsme skončili po 12. hodině.

Odvoz svozovým autem sběrných surovin proběhl zároveň se svozem.

Děkujeme všem, kteří nám darovali
staré železo.

Zúčastnili se: Radim Souček, Radek Souček, Štěpán Souček, Luboš Souček, Luboš Souček ml., Kuba Barták, Pavel Popek, Pavel Popek ml., a Roman Wiedermann.

10. 2. 2020 – Zásah při vichřici Sabine

Ve 15:55 nám dispečink krajského operačního střediska oznámil výjezd k likvidaci následků ničivé vichřice Sabine. Po příjezdu na místo události jsme provedli průzkum, odstranili spadlý strom z drátu elektrického napětí a plotu a informovali majitele nemovitosti o situaci.

Následoval výjezd v 16:24 ke kontrole vyvrácených stromů. Na výzvu operačního důstojníka byla provedena vizuální kontrola komunikace III/11628 z Voznice na Novou Ves pod Pleší. Nebyly zjištěny žádné překážky, které by bránily v provozu na komunikaci.

1. 12. 2019 – ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU

První adventní neděli 1. 12. 2019 pořádala Obec Malá Hraštice spolu s dobrovolnými složkami rozsvícení vánočního stromu před obecním úřadem.

I náš sbor se na této akci aktivně účastnil. Už v týdnu jsme postupně vyklidili hasičskou zbrojnici a připravili tak důstojné zázemí slavnostního podvečeru. V uklizené zbrojnici bylo připraveno místo pro skupinu NAOPAK, ozvučení a výdej studených i teplých nápojů. Čaj a svařené víno měli na starosti hasiči z Velké Hraštice, pivo a limonádu naopak my. Před zbrojnicí jsme postavili stany a stoly pro pohoštění a osvětlení prostoru na večer. Postarali jsme se i o grilované klobásy a párky. V rámci bezpečnosti hostů a dětí jsme vyslali regulovčíky dopravy na silnici před obecním úřadem. Děti ze školy měly připravené hudební vystoupení.

Přípravy pro nás začaly už dopoledne a pokračovaly i po obědě ve 13:00 hodin. Slavnostní rozsvícení bylo naplánováno v 17:00 hodin po projevu starostky obce. Po odchodu posledních hostů, kolem 19:00 hodiny, jsme začali s úklidem celého zázemí.

9. 1. 2020 – Požár odtahového vozidla

9. 1. 2020 v 23:09 nám dispečink krajského operačního střediska oznámil požár odtahového vozidla. Podle oznamovatele se požár nacházel na silnici 116 nad Malou Hrašticí směrem na Novou Ves pod Pleší. Po příjezdu na místo události jsme zajistili místo nehody, začali řídit dopravu v obou směrech a snažili se lokalizovat požár ručními hasicími přístroji. Po příjezdu HZS Dobříš a JSDHO Nový Knín jsme vykonávali zálohu na místě události a dále řídili dopravu. Po odjezdu ostatních jednotek jsme předali místo události Policii ČR a vrátili se na základnu v 00:25.

Zásahu se zúčastnili:
Velitel jednotky: Radim Souček
Řidič vozidla: Luboš Souček ml.

Velitel družstva: Roman Wiedermann
Hasiči: Luboš Souček
Zdeněk Barták

6. 12. 2019 – Zásah u požáru fasády rodinného domu

6. 12. 2019 v 16:45 nám dispečink krajského operačního střediska oznámil požár fasády rodinného domu a požádal o jeho prověření. Podle oznamovatele se požár nacházel za nádražím v Malé Hraštici v chatové oblasti. Provedli jsme vizuální kontrolu ohniska požáru vně budovy, rozhrabání zbytku požáru, prolití vodou, kontrolu vnitřních prostor, přemístění plechového sudu se zbytky vyhořelého dřeva a předali místo zásahu HZS Dobříš.

Zásahu se zúčastnili:
Velitel jednotky: Radim Souček
Řidič vozidla: Radek Souček

Hasič: Roman Wiedermann
Luboš Souček ml.
Radek Soběslavský

31. 1. 2020 – HASIČSKÝ PLES SDH MALÁ HRAŠTICE

V pátek 31. 1. 2020 jsme pořádali tradiční hasičský ples SDH Malá Hraštice. S přípravami jsme začínali jako vždy s dostatečným předstihem. Sehnat tombolu a sponzory je už taková samozřejmost a podílí se na ní skoro každý člen. Ve čtvrtek den před plesem jsme připravovali výzdobu sokolovny a stoly s židlemi. V pátek dopoledne jsme začali navážet tombolu a připravovat plachtu s výhrami. Pár obětavců si na to vyhradilo den dovolené a všechno jsme stihli připravit včas. Letos nám poprvé k poslechu a tanci hrála kapela BOSÁCI, která přijela v 17:30 hodin. Hrát se sice mělo podle pozvánek od 20:00 hodin, ale protože stále přicházeli další hosté, posunuli jsme začátek na 20:30. Velitel sboru přivítal všechny přítomné a vysvětlil pár věcí k organizaci večera. Hostů přišlo 265 a v tombole bylo připraveno 330 cen.  Tombolu jsme začali prodávat ve 22:00 hodin. Lístek do tomboly se prodával za 30,- Kč a vyhrával každý třetí.

Tímto děkujeme všem sponzorům za dary do tomboly.

Naše děvčata si opět nacvičily novou choreografii na vystoupení, které nám předvedly ve 23:00 hodin. 

Nejdříve předvedly kreaci na úryvek z filmu Ecce homo Homolka, „kde by mohla Heduš být, kdyby…

Následovalo Čajkovského Labutí jezero v podání 13 labutí.

Zakončení bylo tradiční Paso Doble.

HOLKY OBROVSKÝ OBDIV A DĚKUJEME!!!

Ve 03:00 se blížil konec plesu a utahaní jsme šli načerpat síly na dopolední úklid. Ten jsme si domluvili už na 11:00 hodinu a tím zakončili náš letošní ples.

FOTO A VIDEO

2019 – Výroční valná hromada SDH Malá Hraštice

V sobotu 14. 12. 2019 se konala Výroční valná hromada SDH Malá Hraštice v restauraci U kapličky.

Výroční valná hromada začala v 18:00 hodin úvodním slovem starosty. Ten přivítal členy sboru, zástupce obecního úřadu a hosty z okolních sborů. Na programu valné hromady byly tyto body: seznámení s činností sboru, zpráva dětí, finanční kontrola hospodaření sboru a volba nových členů výkonného výboru a delegátů na shromáždění delegátů.

Nový výkonný výbor byl zvolen takto:
StarostaLuboš Souček
Náměstek starostyRoman Wiedermann
Velitel SDHRadim Souček
JednatelPetra Švancarová
HospodářHana Matějková
PreventistaTomáš Jirotka
StrojníkRadek Souček
Vedoucí ženIlona Housková
Vedoucí mládežeKateřina Housková
Jakub Barták
Členové výboruPavel Popek
Zdeněk Barták
Kateřina Bartáková
RevizorHelena Wiedermannová
Členové KRRJaroslava Součková
Ludmila Součková
KronikářMiloslava Součková

Po ukončení řádných voleb proběhla diskuze, při které pronesli zdravice zástupci z řad hostů.

Jako občerstvení se podával guláš s chlebem a pro děti kuřecí řízek s hranolky.