Archiv autora: Roman

Prověřovací cvičení JSDHO 22. okrsku

Prověřovací cvičení se konalo v neděli 29. 10. 2023 od 14:00 hodin ve Velké Hraštici, zúčastnili se jednotky 22. okrsku z JSDHO Velké Hraštice, Malé Hraštice, Velké Lečice a Nové Vsi pod Pleší.
Cvičení bylo naplánováno na výroční valné hromadě 22. okrsku, kde bylo zaneseno do plánu práce na tento rok.
Akce proběhla bez vyhlášení poplachu. Dle příjezdu jednotek byly rozděleny dané úseky a přiděleny volací znaky.
Tématem cvičení byla dálková doprava vody a součinnost jednotek s použitím mobilních vysílaček.
Pro komunikaci byly použity zásahové vysílačky. Komunikace se oproti předešlým ročníkům výrazně zlepšila, což mělo i zásadní vliv na rychlost a kvalitu provedeného cvičení.
První stanoviště u rybníka vytvořila ZJ z Velké Hraštice a rozvinula vedení přes náves směrem k Jindrovic statku. Druhé stanoviště tvořila ZJ z Malé Hraštice. Na ní se pak napojila na třetím stanovišti ZJ z Velké Lečice a poslední, čtvrté stanoviště založila ZJ z Nové Vsi pod Pleší. Cílem dálkové dopravy vody byl fiktivní požár na louce pod letištěm.
Voda se čerpala za použití přenosných požárních stříkaček PPS12 a hadic B75.

StanovištěJSDHPočet hadic B75Počet členů jednotky
1.Velká Hraštice79
2.Malá Hraštice710
3.Velká Lečice76
4.Nová Ves pod Pleší16

Po ukončení akce a úklidu výzbroje jsme se sešli v hasičské klubovně ve Velké Hraštici, kde jsme vše hodnotili, rozebírali klady a zápory cvičení a jejich případné řešení.
Velitel SDH Velká Hraštice a zásahu
Dominik Šandorka

2. 9. 2023 – Setkání hasičů a grilování

Na sobotní odpoledne bylo naplánované setkání hasičských členů.

Od 14:00 jsme připravovali občerstvení a posezení pro první hosty.

Nad ohněm se grilovala kýta a krkovice, chladilo se pivečko a v lednicích bylo připravené víno, bublinky i nealko.

Pomalu se sezení začalo zaplňovat ať už mladými nebo zasloužilými hasiči. V uvolněné a klidné atmosféře se pokračovalo až do nočních hodin, když bylo vše snědeno a vypito.

Druhý den dopoledne jsme vše poklidili a vrátili na svá místa.

Děkujeme všem za účast a těšíme se všichni na další akci.

2. 9. 2023 – Technická pomoc u padlých stromů

Dopoledne jsme byli vysláni k likvidaci stromů hrozících pádem na vozovku.

  1. Situace v době příjezdu JPO: lokalizace stromů ohrožujících komunikaci II/116.
  2. Činnost jednotky na místě zásahu: rozmístění členů k zajištění plynulosti dopravy, pokácení a úklid 5-ti stromů ohrožujících provoz na komunikaci.

Zúčastnili se: Radim Souček, Radek Souček, Luboš Souček, Luboš Souček ml., Štěpán Souček, Roman Bičiště, Zdeněk Barták, Jakub Barták, Radek Soběslavský, Pavel Popek, a Roman Wiedermann.

29. 7. 2023 – Pohár velitele Velké Hraštice

V sobotu jsme vyrazili k sousedům na tradiční Pohár velitele.

Začátek, včetně nástupu musel být kvůli prudkému dešti odložen. Když se počasí trochu vybralo, začala samotná soutěž doplněná o doplňkovou disciplínu, jako vždy na duši kolem bójek.

Naše smíšené družstvo chlapů nakonec skončilo na posledním 8. místě.

Z našeho sboru se zúčastnili:

Soutěž muži (smíšené): Radim Souček, Radek Souček, Zdeněk Barták, Kuba Barták, Helča Wiedermannová, Kačka Wiedermannová, Roman Wiedermann

13. 7. 2023 – Zásah u padlého stromu

Dopoledne jsme byli vysláni k likvidaci stromu padlého na rekreační objekt.

  1. Situace v době příjezdu JPO: Suchý strom padlý přes hřeben rekreačního objektu.
  2. Činnost jednotky na místě zásahu: Zajištění stromu proti dalšímu pádu, postupné odřezání kmene a odstranění vrchní části stromu z hřebene střechy rekreačního objektu. Pokácení druhého suchého stromu, který hrozil pádem na rekreační objekt.
  3. Vlastní poznatky: Doporučení majiteli kontaktovat pojišťovnu. Suchý strom padl vlivem nárazového větru.

Zúčastnili se: Souček Radim, Souček Luboš, Souček Štěpán, Roman Wiedermann

20. 5. 2023 – OKRSKOVÁ SOUTĚŽ V POŽÁRNÍM SPORTU VE VELKÉ HRAŠTICI

V pátek 19. 5. 2023 proběhlo na návsi ve Velké Hraštici školení rozhodčích a rozdělení funkcí.

V sobotu 20. 5. 2023 se konala samotná soutěž v požárním sportu 22. okrsku dětí i dospělých. Zúčastnily se sbory Velké Hraštice, Malé Hraštice, Velké Lečice a Nové Vsi pod Pleší.

Dopoledne v 9:00 hodin se rozeběhla soutěž dětí. Po nástupu odstartovala soutěž v překážkách jednotlivců. Pak následovaly dětské požární útoky, kde jsme měli pouze družstvo přípravky.

Po obědě začaly požární útoky, kde jsme měli postavené jedno družstvo mužů a jedno družstvo žen. Holky obsadily  2. místo a chlapi 3. místo.

Počasí nám přálo a celá soutěž se obešla bez úrazů.

Soutěž ženy:

Romča Černá, Helča Wiedermannová, Jarka Součková, Ilča Housková, Kačka Beranová, Týna Bakosová a Lucka Mašková

Soutěž muži:

Luboš Souček ml., Radek Souček, Štěpán Souček, Pavel Popek ml., Kuba Barták, Roman Bičiště a Roman Wiedermann

Rozhodčí:

Radim Souček, Luboš Souček, Roman Wiedermann, Ilona Housková

27. 5. 2023 – DĚTSKÝ DEN

Opět po roce pořádala obec v sobotu 27. 5. 2023 ve spolupráci s občanskými složkami dětský den na téma „Dětský den s IZS“. Šlo se opět trasou od školy kolem vodárny do Velké Hraštice, kde se na závěr předváděl výcvik policejních psů celní správy.

12 členů našeho sboru se rozmístilo na 3 stanoviště .

STŘÍKÁNÍ ZE DŽBEROVEK – zde si mohly děti vyzkoušet srazit kuželky proudem vody z ručních stříkaček.

PRVNÍ POMOC – obvazy

HRADY – a poslední důležité stanoviště bylo hlídání nafukovacího skákacího hradu ve tvaru hasičského auta.

Celý dětský den svítilo sluníčko a děti si jej doufáme pořádně užily.