Archiv autora: Roman

20. 6. 2020 – Technická pomoc a kondiční jízdy

Obecní úřad nás oslovil s prosbou o vyčištění kanálů na dešťovou vodu. Kanály jsme propláchli vodou z cisterny a vymetli štěrk a kameny košťaty. Když už byla venku cisterna, tak si strojníci odjeli kondiční jízdy.

Zúčastnili se: Radim Souček, Radek Soběslavský, Pavel Popek a Roman Wiedermann.

25. 7. 2020 – Brigáda u rybníku Dolejšáku

Na žádost obecního úřadu jsme v sobotu dopoledne provedli čištění rybníku Dolejšáku. Vylovili jsme kameny naházené do rybníka a umístili je zpět do zpevňující hráze. Dále jsme vytahali řasy a rákos a odvezli do BIO odpadu.

Brigády se zúčastnili: Radim Souček, Luboš Souček, Daniel Souček, Radek Soběslavský, Roman Wiedermann

24. 7. 2020 – Zásah u požáru

V pátek ve 20:17 nám občané Malé Hraštice začali telefonicky oznamovat požár v prostoru „někde u nádraží“. Po konzultaci s operačním důstojníkem z KOPIS Kladno byl naší jednotce vyhlášen poplach ve 20:22. Na místě události jsme byli ve 20:30, kde nám majitel pozemku ohlásil, že má řádně nahlášeno pálení, a tudíž si nepřeje z naší strany, žádný zásah. Oheň byl na ploše asi 25 m2, hořely větve, dřevěné trámky a podobně. Plameny dosahovaly asi 2 m výšky. Z předchozích telefonátů od občanů jsme měly zprávy až
o 5-ti metrových plamenech. S požářištěm sousedila louka se suchou trávou a za ní následovalo neposečené řepkové pole. V tuto chvíli jsme sice nezasahovali, ale byli jsme připraveni k okamžité reakci. Po konzultacích z Policií ČR a operačním důstojníkem jsme vyčkali na příjezd HZS Dobříš. Po domluvě velitele HZS Dobříš a majitele pozemku, jednotka z Dobříše požár uhasila. Naše jednotka pomohla požářiště rozhrabat a rozhrnout, aby mohlo být řádně prolito. Na místě byl již vyšetřovatel HZS, který s majitelem vše dořešil. Naše jednotka ukončila zásah ve 21:20.

Zásahu se zúčastnili:
Velitel jednotky: Radim Souček
Řidič vozidla: Radek Souček
CAS 25
Luboš Souček ml. DA
Hasič: Roman Wiedermann
Tomáš Souček
Radek Soběslavský

Zdeněk Barták

13. 6. 2020 – SBĚR STARÉHO ŽELEZA

13. 6. 2020 – jsme se sešli ráno v 830 před hasičárnou k plánované brigádě na sběr starého železa. Přišlo nás celkem devět chlapů. Vyrazili jsme pro techniku a začali sbírat železo od nádraží směrem do obce. I když se to z počátku nezdálo, odvezli jsme nakonec 3 plné plaťáky za traktorem a 4 multikáry.  Se sběrem jsme skončili po 12. hodině.

Odvoz svozovým autem sběrných surovin proběhl zároveň se svozem.

Děkujeme všem, kteří nám darovali
staré železo.

Zúčastnili se: Radim Souček, Radek Souček, Štěpán Souček, Luboš Souček, Luboš Souček ml., Kuba Barták, Pavel Popek, Pavel Popek ml., a Roman Wiedermann.

10. 2. 2020 – Zásah při vichřici Sabine

Ve 15:55 nám dispečink krajského operačního střediska oznámil výjezd k likvidaci následků ničivé vichřice Sabine. Po příjezdu na místo události jsme provedli průzkum, odstranili spadlý strom z drátu elektrického napětí a plotu a informovali majitele nemovitosti o situaci.

Následoval výjezd v 16:24 ke kontrole vyvrácených stromů. Na výzvu operačního důstojníka byla provedena vizuální kontrola komunikace III/11628 z Voznice na Novou Ves pod Pleší. Nebyly zjištěny žádné překážky, které by bránily v provozu na komunikaci.