Archiv autora: Roman

1. 12. 2018 – První advent

Naše zásahová jednotka byla požádána o pomoc při slavnostní akci „Společné zastavení a prožití prvního adventního víkendu„, kterou pořádala Pekárna a cukrárna Stáňa, Restaurace U Kapličky ve spolupráci se Základní a Mateřskou školou Malá Hraštice a Obecním úřadem Malá Hraštice. 

Pomoc spočívala v regulování dopravy na silnici II/116 mezi Malou Hrašticí a Novým Knínem a vytvoření bezpečnostní uzávěry při závěrečném ohňostroji.

Akce se zúčastnili: Radim Souček, Radek Souček, Luboš Souček ml., Pavel Popek, Roman Wiedermann

Mikulášská nadílka 2018

2. 12. 2018 – letos jsme mimořádně konali Mikulášskou nadílku v neděli.

V 10:00 hodin začala příprava sálu uspořádáním stolů, židlí a výzdobou. Přivezli jsme občerstvení a balíčky pro děti. Mezitím si DJ připravil hudební aparaturu.

Dětem jsme letos přichystali pár překvapení. Hned u vstupu je přivítal jeden strašlivý pekelník a další na ně čekal hned za vstupem s Pekelnou knihou hříchů. Do té mohli rodiče nahlásit nějaké ty lumpárny svých ratolestí. Po zapsání do knihy dostalo každé děcko od čerta červené razítko na ruku. Pro děti byli připravené soutěže za odměny. Pak už se jen čekalo na příchod čertů, Mikuláše a anděla. Za přednesení básničky nebo za zazpívání písničky dostali děti od Mikuláše balíček se sladkostmi.

I když byli plakáty vyvěšeny skoro s měsíčním předstihem, dorazilo k našemu nemilému překvapení málo dětí. Doufáme, že příští rok to bude s účastí lepší.

Nadílka končila úklidem sálu.

27. 5. 2018 – OKRSKOVÁ SOUTĚŽ V POŽÁRNÍM SPORTU v Nové Vsi pod Pleší

V neděli 27. 5. 2018 se konala v Nové Vsi pod Pleší soutěž v požárním sportu 22. okrsku. Zúčastnily se sbory Velké Hraštice, Malé Hraštice, Velké Lečice a Nové Vsi pod Pleší.

Dopoledne v 9:00 hodin se rozeběhla soutěž dospělých. Po nástupu odstartovala soutěž v překážkách jednotlivců. Náš sbor zastupovalo mladé trio ve složení Luboš Souček ml., Filip Staněk a Pavel Popek ml. Pak následovaly požární útoky, kde jsme měli postavené jedno družstvo mužů a jedno družstvo žen. Holky obsadily 1. místo a chlapi 2. místo.

Počasí nám přálo a celá soutěž se obešla bez úrazů.

Školení velitelů družstev a strojníků 2018

O víkendu 16. – 18. 11. 2018 proběhlo v Petrovicích u Sedlčan školení: Kurz V40 E pro nové velitele kategorie JPO III a V a Kurz S16 pro nové strojníky kategorie JPO V

Kurz pro velitele byl podmíněn úspěšným absolvováním 16-ti hodinového E-learningového kurzu, které muselo být ukončeno před začátkem samotného kurzu. Školení pak probíhala od pátku od 15:00 do 18:00 a v sobotu od 8:00 do 17:00. V neděli se začínalo také v 8:00 a končilo závěrečným test ve 14:00.

Kurz strojníků probíhal od soboty od 8:00 do 17:00. V neděli se také začínalo od 8:00 a končilo závěrečným testem ve 14:00.

Kurzu na nové velitele se zúčastnil Roman Wiedermann a kurzu na nové strojníky Luboš Souček ml. a Pavel Popek ml.

Všichni tři závěrečné testy zvládli a OSH Příbram bude vystavovat a odesílat osvědčení o způsobilosti na Obecní úřad.

V sobotu nám pro zpestření předvedli Petrovičtí novou zásahovou cisternu a dopravní automobil.

10.11.2018 – pomoc u výlovu rybníka

Naše jednotka byla oslovena spolkem rybářů, kteří nás poprosili o naplnění kádí při výlovu rybníka Dolejšák. První pokus s plovoucím čerpadlem se moc nepovedl, protože ve vypuštěném rybníce bylo pouze 10 cm vody a nasávali jsme do kádí spíše bahno než vodu. Proto jsme použili vodu v naší CAS 25, které byla původně také čerpána z rybníku. Cisternu jsme nakonec vyprázdnili celou a následně jí doplnili, pro další akceschopnost, v nádrži ve Velké Hraštici.

28. 10. 2018 – slavnostní položení věnce

V neděli 28. 10. 2018 se slavil státní svátek – Den vzniku samostatného Československa. Letos to bylo o to víc jubilejní, protože se slavilo 100 let. 

Náš sbor toto výročí uctil slavnostním položením věnce a minutou ticha u pomníku padlým obětem obou světových válek. 

K slavnostním položení jsme se sešli ve 12:45 hodin u zbrojnice a ve 13:00 jsme vyrazili pochodem k pomníku. Po položení věnce si vzal slovo starosta sboru p. Kykal a pronesl proslov.

Akce se zúčastnili: Ladislav Kykal, Radim Souček, Radek Souček, Luboš Souček, Luboš Souček ml., Daniel Souček, Martin Souček, Filip Staněk, Tomáš Jirotka, Pavel Popek ml., Radek Soběslavský, Matin Jech, Jakub Barták, Lucka Mašková, Miluška  Součková, Helča Wiedermannová, Klára Wiedermannová, Katka Wiedermannová, Lucka Wiedermannová, Roman  Wiedermann

 

27. 10. 2018 – Čerpání bazénu

27. 10. 2018 jsme čerpali vodu z bazénu. Týden před tím byla naše zásahová jednotka oslovena o pomoc při odčerpání bazénu občanem Malé Hraštice. V 9:45 jsme se sešli u hasičské zbrojnice. Připravili a naložili jsme hadice, přejezdy a kalové čerpadlo do aut. Po příjezdu na místo jsme roztáhli hadice a umístili na komunikaci přejezdy. Čerpat jsme začali v 10:15 a vodu jsme odváděli na louku pomocí 10 hadic B. V 10:50 byl bazén celý vyčerpaný. Potom došlo na úklid použitých prostředků, které jsme potom odvezli zpátky do zbrojnice.  Celá akce končila v 11:15.

Ze zásahové jednotky se zúčastnili: Radim Souček, Luboš Souček, Roman Bičiště, Radek Soběslavský a Roman Wiedermann

Ze sboru pomáhali: Dan Souček a Filip Staněk

 

Použitá technika: kalové čerpadlo Heron, 2 savice, 10 hadic B,
2 přejezdy, soukromá osobní vozidla

  

2018 – Námětové cvičení

V neděli 7.10.2018 bylo nahlášeno prověřovací cvičení, které se hlavně zaměřovalo na komunikaci mezi jednotkami, připravenost a akceschopnost členů jednotek. Celá akce se připravovala s dostatečným předstihem během dvou schůzek s veliteli a strojníky všech zúčastněných sborů. Cvičení se zúčastnili jednotky z Malé a Velké Hraštice, z Velké Lečice a z Nové Vsi pod Pleší.

Vše bylo domluveno i s operačním střediskem v Kladně, které nám bohužel ostrý poplach nakonec nenahlásilo. Velitel okrsku, v 10:03 hodin, založil kontrolovaný požár látek přírodního charakteru na vytypovaném místě, kde měl dostatečnou zásobu hasebních prostředků v záloze. Poté oznámil velitelům jednotek zásah v dané lokalitě. Velitelé svolali své jednotky a nahlásili výjezdy k zásahu. Tím se vše komplikovalo a nastali trochu zmatky.

Naše jednotka vyhlašovala poplach v 10:05.  V 10:15 jsme už odjížděli z parkovacího místa v hale u nádraží s naší CAS 25. Příjezd na místo požáru byl v 10:23 a o dvě minuty později jsme už hasili požár. Jako první na místo dorazila jednotka z Nové Vsi a my už jen prolili požářiště vodou. V rámci cvičení jsme ještě doplňovali vodu do cisterny, kterou nám pomocí dálkového vedení (cca 400 m) dopravily jednotky Velké Hraštice a Velké Lečice z požární nádrže ve Velké Hraštici. Po úklidu použitého vybavení jsme odjížděli na základnu  v 11:05.

Na konci celého cvičení velitel okrsku vše zhodnotil a ukončil prověřovací cvičení.

Ze zásahové jednotky se zúčastnili: Radim Souček, Radek Souček, Luboš Souček, Luboš Souček ml., Tomáš Souček Pavel Popek ml. a Roman Wiedermann

Použitá technika: CAS 25