Archiv autora: Roman

15. 6. 2024 – Oslavy 100 let od založení SDH Velká Hraštice

Na letošní rok připadly oslavy 100. let od založení sboru dobrovolných hasičů Velké Hraštice.

Před polednem jsme se dostavili na náves před hasičskou zbrojnici s DA Ford, kde byla vystavena hasičská technika sborů dobrovolných hasičů a profesionálů. Oslavy začaly přesunem k Lípě České republiky, od které vyšel slavnostní průvod s věncem a prapory, ke kostelu sv. Zikmunda. Do pochodu zahrála dechová hudba „Úžas“.

Po položení věnců následovala oficiální část s projevy funkcionářů sboru, starostky obce, senátora Petra Štěpánka, předání ocenění a medailí a stužkování praporů.

Poté následoval doprovodný program s hudební produkcí a bohatým občerstvením.

1. 6. 2024 – Mezinárodní den dětí – Dětský den

V sobotu 1. června pořádal Obecní úřad ve spolupráci s občanskými složkami dětský den, tentokrát na téma „CESTA DO POHÁDKY“.

Trasa opět vedla od školy na náves do Velké Hraštice. Bohužel vůbec nevyšlo počasí a předpovědi byly také špatné. Organizátoři zvažovali i náhradní variantu, a to přesunout celý program do sokolovny jako před 11 lety.

Náš sbor měl na starosti vyzvednutí, obsluhu a vrácení třech skákacích hradů. Vzhledem k bezpečnosti dětí jsme se rozhodli hrady vůbec nenafukovat.

Obsadili jsme tři stanoviště z devíti.

Jako hlavní program bylo vystoupení alchymisty Bavora a šermířské skupiny Gladius.

Počasí se nakonec trochu umoudřilo a celý dětský den proběhl za účasti cca 43 dětí s doprovodem rodičů.

4.5.2024 – zásah u požáru od parní lokomotivy

V sobotu v 16:24 nám byl vyhlášen výjezd jednotky k požáru, který s největší pravděpodobností vznikl od projíždějící parní lokomotivy v období dlouhodobého sucha. Po příjezdu na místo události byl proveden prvotní průzkum a rozdělení sil a prostředků. První větší ohnisko o rozloze cca 200 m2 hasilo 1. družstvo vodou z otočné proudnice z CAS 25. Po vyčerpání hasební vody z naší cisterny, byla poté doplněna vodou z CAS jednotky HZS Dobříš. Požářiště bylo ještě jednou prolito vodou.
2. družstvo hasilo požár vzdálený 600 m o rozloze 40 m2, použité byly jednoduché hasicí prostředky a dva přenosné hasicí přístroje k omezení šíření požáru. Po příjezdu CAS 30 Tatra HZS Dobříš vytvořilo 2. družstvo JSDH Malá Hraštice první proud z této cisterny. Zásahu se zúčastnilo 7 členů ZJ.

Spotřeba hasiv, sorbentů, LP:
1x přenosný hasicí přístroj práškový, 1x přenosný hasicí přístroj sněhový, 7000 l hasební vody.

Zúčastnili se: 
1. družstvo: Radim Souček, Luboš Souček, Radek Souček a Tomáš Souček 
2. družstvo: Roman Wiedermann, Luboš Souček ml. a Štěpán Souček

11. 5. 2024 – Základní kolo Okrskové soutěže v PÚ v Nové Vsi pod Pleší

Základní kolo Okrskové soutěže v PÚ letos proběhlo v Nové Vsi pod Pleší na fotbalovém hřišti.

Ráno v 9:30 se začínalo nástupem dětských družstev.

Jako první se konaly požární útoky dvou družstev přípravky Malé Hraštice a Velké Hraštice. Po nich jsme se přesunuli zpět k závodním dráhám na překážky. Pak následovaly PÚ ostatních družstev.

Po obědě začaly požární útoky dospělých, kde jsme měli postavené dvě družstva mužů a jedno družstvo žen. Holky obsadily 1. místo, chlapi B 2. místo a chlapi A 4. místo. Po dlouhé době se v Nové Vsi pod Pleší vyvedlo počasí. Celý den bylo krásně a celou soutěž jsme si náležitě užili.

Soutěž ženy:

Kačka Wiedermannová, Helča Wiedermannová, Jarka Součková, Kačka Beranová, Týna Bakosová, Monča Gerši a Lucka Bartáková

Soutěž muži starší:

Luboš Souček, Štěpán Souček, Radek Soběslavský, Pavel Popek, Zdeněk Barták, Roman Bičiště a Roman Wiedermann

Soutěž muži mladší:

Luboš Souček ml., Tomáš Souček, Radek Souček, Martin Souček, Pavel Popek ml., Kuba Barták a David Dusík

Rozhodčí:

Radim Souček, Luboš Souček, Roman Wiedermann, Ilona Housková a Laďka Tůmová

27.4.2024 – technická pomoc

Na žádost našeho občana jsme v sobotu odpoledne vyjeli na technickou pomoc při čištění studny.

Použili jsme kalové čerpadlo Heron a čtyři hadice B.

Zúčastnili se: Radim Souček, Luboš Souček,  Luboš Souček ml. a Roman Wiedermann.

25. 4. 2024 – zásah u požáru RD

Po nahlášení výjezdu operačním střediskem ve 12:52 jsme vyjížděli k požáru rodinného domu. Po příjezdu jsme se nahlásili veliteli zásahu a vytvořili záložní vedení na CAS jednotky Nový Knín a tvořili zálohu na místě události.

Zúčastnili se: Radim Souček, Luboš Souček, Luboš Souček ml. a Roman Wiedermann.

20. 4. 2023 – ŠKOLENÍ ZÁSAHOVÉ JEDNOTKY

V sobotu po sběru železného odpadu jsme provedli školení zásahové jednotky.

Velitel jednotky spolu s veliteli družstev vybrali několik témat, které se nejvíce hodí pro naší jednotku.

  1. Obecná činnost členů družstva 1+5
  2. Základní činnost ve VVH – Zajištění ve výšce
  3. Komunikace v jednotce PO
  4. Usměrňování provozu na pozemních komunikacích
  5. Pořizování záznamů, poskytování informací z místa zásahu, mlčenlivost

Po teoretické části následoval test, který absolvovalo 11 členů zásahové jednotky

Zúčastnili se: Radim Souček, Radek Souček, Luboš Souček, Luboš Souček ml., Štěpán Souček, Roman Bičiště, Zdeněk Barták, Jakub Barták, Radek Soběslavský, Pavel Popek, a Roman Wiedermann.

20. 4. 2024 – Sběr starého železa

V sobotu ráno jsme se sešli v 830 před hasičárnou k plánované brigádě na sběr starého železa. Přišlo nás celkem třináct. Vyrazili jsme pro techniku a začali sbírat železo od nádraží směrem do obce. Letos nám počasí vůbec nepřálo a pořádně zmoklí jsme se sběrem skončili po 12. hodině.

Děkujeme všem, kteří nám darovali
staré železo.

Zúčastnili se: Radim Souček, Radek Souček, Luboš Souček, Zdeněk Barták, Jakub Barták, Radek Soběslavský, Pavel Popek, Luboš Souček ml., Štěpán Souček, Tomáš Jirotka, Roman Bičiště, David Dusík a Roman Wiedermann.

16. 4. 2024 – zásah u padlého stromu na silnici II/116 

Po půl páté ráno nahlásil řidič autobusu, že v Hraštických stráních je padlý velký strom, v jízdním pruhu směrem na Nový Knín. Po příjezdu na místo události a průzkumu jsme začali odstraňovat překážku na vozovce. Z důvodu bezpečnosti zasahujících osob jsme zastavili dopravu, strom rozřezali a uklidili z komunikace.

Zúčastnili se: Radim Souček, Tomáš Souček, Luboš Souček, Luboš Souček ml., Štěpán Souček, Jakub Barták a Roman Wiedermann.