12. 11. 2016 – Školení preventistů Březové hory, Příbram

V sobotu 12. 11. 2016 proběhlo školení preventistů v klubovně SDH Březové hory.

Jako první se svou prezentací vystoupila kpt. Bc. Irena Dvořáková, která byla zaměřená na kurz Technik ochrany obyvatelstva TOOB – 16. Ten je pro členy JSDHO a cílem kurzu je vyškolit členy krizového štábu pro řešení mimořádných událostí, jako hromadná havárie, živelná pohroma atd. Kurz je dvoudenní v délce 16 hodin. Pro náš okres je důležitá předurčená jednotka ochrany z Holšiny, která materiálně pomáhá při takových událostech.

Další prezentaci předvedl nprap. Bc. Zdeněk Stoklasa jeden ze tří vyšetřovatelů událostí pro příbramský okres. Po ukázce podrobných statistik počtu událostí za rok 2015, včetně vyčíslení škod, nám promítl fotodokumentaci pořízenou při vyšetřování dvou požárů z prosince 2015 s podrobným výkladem.

Dále nás informoval mjr. Ing. Jan Hašek o prevenci v oblasti komínů, jejich čištění a revizí. Připomněl aplikaci na hlášení pálení, kde by se měly hlásit i ohňostroje, upozornil na blížící se advent a s ním spojené zapalování adventních věnců jako možný vznik požárů a zdůraznil nebezpečné používání pyrotechniky dětmi.  Pálení

Potom vystoupil Bc. Václav Jankovský s informace o novinkách na stránkách OSH Příbram a s nabídnutím pomoci preventistů starostům obcí. Dále předvedl výuková videa nejen pro školy „Od prstýnku k vrtulníku“ aneb nový videoprojekt středočeských hasičů“.
Více na http://www.hzscr.cz/clanek/o-c-m-u.aspx 

Jako další nám byl prezentován projekt pro základní školy HASÍK.CZ
(http://www.hasik.cz/) zaměřený na výcvik instruktorů PVČ (preventivně výchovné činnosti).

Na závěr vystoupil Ladislav Kykal vedoucí rady prevence s informacemi o výsledcích soutěže Požární ochrana očima dětí, kde měl příbramský okres v celorepublikovém kole dvě medailová zastoupení (1. a 3. místo).

Z našeho sboru se zúčastnili:

Ladislav Kykal a Roman Wiedermann