Dětský den 2014

1. června pořádal Obecní úřad spolu se složkami hasičů, myslivců, TJ Sokol Malá Hraštice a sdružením SOUHRA dětský den.

Akce se konala od 14:00 hodin na místním fotbalovém hřišti. Náš sbor měl na starosti ozvučení, grilování klobás a dalších sedm stanovišť, např. džberovky, dohled u trampolíny, přetahování lanem atd. Protože jsme stavěli náš velký stan, sešli jsme se na hřišti už v 10:00 hodin dopoledne a připravovali stoly, lavice, již zmíněný stan, gril, trampolínu a další nezbytnosti. Celkem se za náš sbor zúčastnilo 17 členů (8 žen a 9 mužů). Počasí se vydařilo, dětem se to moc líbilo (přišlo jich přes 140) a celý dětský den byl hodnocen velice pozitivně.

S úklidem a bouráním stanu jsme skončili po 19:00 hodině. Na schůzi pak velitel poděkoval všem zúčastněným za jejich práci.