Školení pilařů

V neděli ráno jsme měli naplánované proškolení členů při práci s motorovou pilou. Celé školení zahrnuje jak praktickou tak i teoretickou část.

Při praktické části jsme porazili nebezpečně nahnuté stromy, které ohrožovaly bezpečnost na silnici II/116 v Hraštických stráních. Stromy jsme pokáceli a odklidili. Zároveň s tím jsme museli řídit dopravu v obou směrech, aby nedošlo k žádnému zranění nebo škodě. Vše se předem ohlašovalo na Krajské Operační Středisko.

Pak následovala teoretická část, kde školitel zopakoval bezpečnost práce a postupy při manipulaci s motorovou pilou.

Školení se zúčastnili nejen pilaři z Malé a Velké Hraštice, ale i pilaři z Nové Vsi pod Pleší a Velké Lečice.