2. 2. 2024 – HASIČSKÝ PLES SDH MALÁ HRAŠTICE

V pátek jsme opět pořádali tradiční hasičský ples SDH Malá Hraštice. S přípravami jsme začínali jako vždy s dostatečným předstihem. V průběhu týdne se nám začínali hromadit absence členů, jak na přípravu tak i na samotný ples. Sehnat tombolu a sponzory je už taková samozřejmost a podílí se na ní skoro každý člen. Aby toho nebylo málo, tak ve čtvrtek ráno, den před plesem, se ozval kapelník ze skupiny STATIC s omluvou, že nemohou kvůli nemoci vystoupit. S jeho pomocí jsme nakonec sehnali náhradní kapelu PODŘÍCI. Večer jsme tak mohli pokračovat s výzdobou sokolovny. V pátek dopoledne jsme začali navážet tombolu a připravovat novinku v podobě seznamu s výhrami. Pár obětavců si na to vyhradilo den dovolené a všechno jsme stihli připravit včas. Letos nám k poslechu a tanci zahráli náhradníci z kapely PODŘÍCI, která předčila očekávání a zahrála skvěle. Hrát se začalo po proslovu starosty sboru kolem půl deváté. Starosta přivítal všechny přítomné a vysvětlil pár věcí k organizaci večera.

Naše děvčata si zase připravila předpůlnoční překvapení, které se opět povedlo a patří jim za to velký potlesk a obdiv!

Účast hostů nebyla díky nemocem moc velká, ale přesto jsme v tombole připravili 320 cen.  Tombolu jsme začali prodávat ve 22:00 hodin, lístek za 50,- Kč.

Tímto děkujeme všem sponzorům a členům za dary do tomboly.

Ve 03:00 se blížil konec plesu a utahaní jsme šli načerpat síly na dopolední úklid. Ten jsme si domluvili na druhý den ve 14:00 a tím zakončili náš letošní ples.