17. 5. 2015 – Soutěž ve Velké Lečici

17. 5. 2015 se konalo základní kolo okrskové soutěže v požárním sportu na fotbalovém hřišti ve Velké Lečici. Začátek soutěže byl ustanoven na 900 hodin. První družstva začaly najíždět již po osmé hodině ráno. Dráhy na požární útok i na běh 100 m s překážkami již byly domácím sborem z SDH Velká Lečice připraveny.

Po 900 hodině byla soutěž zahájena nástupem a velitel soutěže seznámil družstva se štábem rozhodčích a zapisovateli. Závodit začaly družstva žen a to v kategorii od 15 -ti let. Běhu se zúčastnily ženy z SDH Nová Ves pod Pleší a z SDH Velká Lečice. Poté následovala úprava běžecké trati pro družstva mužů. V kategorii mužů od 15 -ti let soutěžili tři družstva z SDH Nová Ves pod Pleší a jedno družstvo z SDH Malá Hraštice. Po skončení těchto disciplín byla přestávka na oběd.

Po 1200 hodině začali postupně přijíždět družstva na soutěž v požárním útoku. V 1300 hodin byl opět uspořádán nástup, kde byli soutěžící seznámeni s rozhodčími a štábem soutěže. V kategorii žen od 15 -ti a 30 -ti let soutěžilo 5 družstev žen, po nich následovalo 7 družstev mužů v kategoriích od 15 -ti let a od 35 -ti let.

 

Výsledky:
Kategorie ženy
od 15 -ti let:
1. místo
Velká Lečice
2. místo
Nová Ves pod Pleší
Kategorie ženy
od 30 -ti let:
1. místo
Velká Hraštice
2. místo
Malá Hraštice B
3. místo
Malá Hraštice A
Kategorie muži
od 15 -ti let:
1. místo
Nová Ves pod Pleší A
2. místo
Nová Ves pod Pleší B
3. místo
Nová Ves pod Pleší C
4. místo
Malá Hraštice A
5. místo
Velká Lečice
Kategorie muži
od 35 -ti let:
 1. místo
 Velká Hraštice
 2. místo
 Malá Hraštice B

Z pohledu našeho sboru byla příprava celé soutěže provedena velice kvalitně jak po stránce organizační, tak i technické. I přes nepříznivou předpověď nám počasí přálo, celá soutěž proběhla bez komplikací a hlavně bez jakéhokoli úrazu.

Po konečném nástupu a vyhlášení výsledků v 1500 hodin jsme se v dobré náladě rozjeli domů fandit našim hokejistům.

Štáb soutěže a rozhodčích jsme obsadili v počtu 5 -ti členů.

Velitel soutěže:
Radim Souček
Hlavní rozhodčí:
Ilona Housková
Časoměřiči:
Luboš Souček
Jakub Barták
 Zapisovatel:
Petra Mikysková