6. 1. 2018 – Zimní soutěž Březnice

V roce 2018 se naše první soutěž konala hned první víkend v lednu, 6.1. Vyrazili jsme do Březnice na zimní soutěž. Jelo jedno mladší a jedno starší družstvo. Celkem se v Březnici sešlo 10 mladších, 11 starších a 1 přípravka. Mladší si vylosovali startovní číslo 2, starší 10. Soutěž byla složena z osmi disciplín: Uzlování, značky technických prostředků, vhodné a nevhodné hasební prostředky, práce s mapou a topografie, optické signály, hadicové kolo, zdravověda a pořadovka. Mladším se dařilo o něco lépe než starším, dvě chyby byly na uzlech a jedna u optických signálů. Všichni mladší si zaslouží velkou pochvalu za krásné 4. místo. Speciální pochvalu dostala Lenka za perfektně odvelenou pořadovku i s hlašením, vše zvládla zpaměti a bez nápovědy. Starším se tentokrát moc nedařilo. Skončili na předposledním 10.místě. Ale důležité bylo, že u toho holky alespoň dobře vypadaly 😀

Mladší:
Lenka Kameníková
Kačka Wiedermannová
Lucka Wiedermannová
Vašík Urban

Starší:
Janďa Soběslavská
Hanďa Soběslavská
Anežka Popková
Filip Kameník

Rozhodčí:
Dan Souček
Jakub Barták

Vedoucí:
Katka Housková
Denisa Svobodová

Doprovod:
Klárka Wiedermannová
Helča Wiedermannová
Roman Wiedermann
Renča Soběslavská

FOTO