6. 12. 2019 – Zásah u požáru fasády rodinného domu

6. 12. 2019 v 16:45 nám dispečink krajského operačního střediska oznámil požár fasády rodinného domu a požádal o jeho prověření. Podle oznamovatele se požár nacházel za nádražím v Malé Hraštici v chatové oblasti. Provedli jsme vizuální kontrolu ohniska požáru vně budovy, rozhrabání zbytku požáru, prolití vodou, kontrolu vnitřních prostor, přemístění plechového sudu se zbytky vyhořelého dřeva a předali místo zásahu HZS Dobříš.

Zásahu se zúčastnili:
Velitel jednotky: Radim Souček
Řidič vozidla: Radek Souček

Hasič: Roman Wiedermann
Luboš Souček ml.
Radek Soběslavský