Archiv rubriky: Zásahy 2019

Zásah 1. 7. 2019

V pondělí 1. 7. 2019 oslovil velitele jednotky dispečink krajského operačního střediska a požádal ho o prověření nahlášení požáru. Podle oznamovatele se požár nacházel mezi Malou Hrašticí, Novou Vsí pod Pleší a Bažantnicí. Lokalizace požáru se podařila podle hustého kouře, ale horší bylo najít dostupnou příjezdovou cestu. Na kompostu, který se nachází mimo pozemek chatového objektu, došlo k samovznícení kompostované trávy. 9 minut po nahlášení požáru dorazila naše CAS 25 k požáru a zahájili jsme hašení, požářiště jsme rozhrnuli ručním nářadím a provedli následné dohašení. Celý zásah trval 51 minut.

Zásahu se zúčastnili:
Velitel jednotky: Radim Souček
Řidič vozidla: Radek Souček

6. 6. 2019 – zásah po přívalovém dešti

Ve čtvrtek zasáhly naši obec přívalové srážky, kroupy a silný vítr. Naše jednotka zasahovala v několika nemovitostech, čerpali jsme vodu, pomáhali zajišťovat odtoky do dešťové kanalizace a uklízeli hlavní silnici z návsi směrem na Novou Ves od nánosů bahna, štěrku a kamení. Zúčastnilo se 11 členů.

Ze zásahové jednotky se zúčastniliRadim Souček, Radek Souček, Luboš Souček, Luboš Souček ml., Tomáš Souček, Pavel Popek , Pavel Popek ml., Radek Soběslavský, Roman Bičiště, Zdeněk Barták a Roman Wiedermann

2. 4. 2019 – Technický výjezd cisterny – Obec

Při brigádě na sázení stromků bylo dohodnuto, že naše jednotka bude pomáhat se zaléváním výsadby.
Samotné zalévání jsme spojili s kondičními jízdami strojníků, aby byli řádně připraveni na jízdu v nesjízdném terénu a s plnou cisternou vody.

Zúčastnili se: Radim Souček, Radek Soběslavský, Roman Wiedermann, Pavel Popek ml.

23. 2. 2019 – zásah u požáru komínu

V 9:15 nám byl majiteli rodinného domu ve Velké Hraštici ohlášen požár komínu. Po příjezdu na místo události jsme požár lokalizovali, hořící saze v komíně jsme zasypali pískem a kontrolovali, zda nedojde k opětovnému vznícení. Po příjezdu HZS Dobříš jsme zkontrolovali komín a přilehlé prostory termokamerou a v 10:20 jsme zásah ukončili.

23. 2. 2019 – Zásah u požáru komína

V 9:15 nám byl majiteli rodinného domu ve Velké Hraštici ohlášen požár komína. Po příjezdu na místo události jsme požár lokalizovali, hořící saze v komíně jsme zasypali pískem a kontrolovali zda nedojde k opětovnému vznícení. Po příjezdu HZS Dobříš jsme zkontrolovali komín a přilehlé prostory termokamerou a v 10:20 jsme zásah ukončili.

Zúčastnili se: Radim Souček, Radek Souček, Radek Soběslavský