10. 2. 2020 – Zásah při vichřici Sabine

Ve 15:55 nám dispečink krajského operačního střediska oznámil výjezd k likvidaci následků ničivé vichřice Sabine. Po příjezdu na místo události jsme provedli průzkum, odstranili spadlý strom z drátu elektrického napětí a plotu a informovali majitele nemovitosti o situaci.

Následoval výjezd v 16:24 ke kontrole vyvrácených stromů. Na výzvu operačního důstojníka byla provedena vizuální kontrola komunikace III/11628 z Voznice na Novou Ves pod Pleší. Nebyly zjištěny žádné překážky, které by bránily v provozu na komunikaci.