Archiv rubriky: Zásahy 2020

20. 6. 2020 – Technická pomoc a kondiční jízdy

Obecní úřad nás oslovil s prosbou o vyčištění kanálů na dešťovou vodu. Kanály jsme propláchli vodou z cisterny a vymetli štěrk a kameny košťaty. Když už byla venku cisterna, tak si strojníci odjeli kondiční jízdy.

Zúčastnili se: Radim Souček, Radek Soběslavský, Pavel Popek a Roman Wiedermann.

24. 7. 2020 – Zásah u požáru

V pátek ve 20:17 nám občané Malé Hraštice začali telefonicky oznamovat požár v prostoru „někde u nádraží“. Po konzultaci s operačním důstojníkem z KOPIS Kladno byl naší jednotce vyhlášen poplach ve 20:22. Na místě události jsme byli ve 20:30, kde nám majitel pozemku ohlásil, že má řádně nahlášeno pálení, a tudíž si nepřeje z naší strany, žádný zásah. Oheň byl na ploše asi 25 m2, hořely větve, dřevěné trámky a podobně. Plameny dosahovaly asi 2 m výšky. Z předchozích telefonátů od občanů jsme měly zprávy až
o 5-ti metrových plamenech. S požářištěm sousedila louka se suchou trávou a za ní následovalo neposečené řepkové pole. V tuto chvíli jsme sice nezasahovali, ale byli jsme připraveni k okamžité reakci. Po konzultacích z Policií ČR a operačním důstojníkem jsme vyčkali na příjezd HZS Dobříš. Po domluvě velitele HZS Dobříš a majitele pozemku, jednotka z Dobříše požár uhasila. Naše jednotka pomohla požářiště rozhrabat a rozhrnout, aby mohlo být řádně prolito. Na místě byl již vyšetřovatel HZS, který s majitelem vše dořešil. Naše jednotka ukončila zásah ve 21:20.

Zásahu se zúčastnili:
Velitel jednotky: Radim Souček
Řidič vozidla: Radek Souček
CAS 25
Luboš Souček ml. DA
Hasič: Roman Wiedermann
Tomáš Souček
Radek Soběslavský

Zdeněk Barták

10. 2. 2020 – Zásah při vichřici Sabine

Ve 15:55 nám dispečink krajského operačního střediska oznámil výjezd k likvidaci následků ničivé vichřice Sabine. Po příjezdu na místo události jsme provedli průzkum, odstranili spadlý strom z drátu elektrického napětí a plotu a informovali majitele nemovitosti o situaci.

Následoval výjezd v 16:24 ke kontrole vyvrácených stromů. Na výzvu operačního důstojníka byla provedena vizuální kontrola komunikace III/11628 z Voznice na Novou Ves pod Pleší. Nebyly zjištěny žádné překážky, které by bránily v provozu na komunikaci.

9. 1. 2020 – Požár odtahového vozidla

9. 1. 2020 v 23:09 nám dispečink krajského operačního střediska oznámil požár odtahového vozidla. Podle oznamovatele se požár nacházel na silnici 116 nad Malou Hrašticí směrem na Novou Ves pod Pleší. Po příjezdu na místo události jsme zajistili místo nehody, začali řídit dopravu v obou směrech a snažili se lokalizovat požár ručními hasicími přístroji. Po příjezdu HZS Dobříš a JSDHO Nový Knín jsme vykonávali zálohu na místě události a dále řídili dopravu. Po odjezdu ostatních jednotek jsme předali místo události Policii ČR a vrátili se na základnu v 00:25.

Zásahu se zúčastnili:
Velitel jednotky: Radim Souček
Řidič vozidla: Luboš Souček ml.

Velitel družstva: Roman Wiedermann
Hasiči: Luboš Souček
Zdeněk Barták