15. 6. 2024 – Oslavy 100 let od založení SDH Velká Hraštice

Na letošní rok připadly oslavy 100. let od založení sboru dobrovolných hasičů Velké Hraštice.

Před polednem jsme se dostavili na náves před hasičskou zbrojnici s DA Ford, kde byla vystavena hasičská technika sborů dobrovolných hasičů a profesionálů. Oslavy začaly přesunem k Lípě České republiky, od které vyšel slavnostní průvod s věncem a prapory, ke kostelu sv. Zikmunda. Do pochodu zahrála dechová hudba „Úžas“.

Po položení věnců následovala oficiální část s projevy funkcionářů sboru, starostky obce, senátora Petra Štěpánka, předání ocenění a medailí a stužkování praporů.

Poté následoval doprovodný program s hudební produkcí a bohatým občerstvením.