1. 6. 2024 – Mezinárodní den dětí – Dětský den

V sobotu 1. června pořádal Obecní úřad ve spolupráci s občanskými složkami dětský den, tentokrát na téma „CESTA DO POHÁDKY“.

Trasa opět vedla od školy na náves do Velké Hraštice. Bohužel vůbec nevyšlo počasí a předpovědi byly také špatné. Organizátoři zvažovali i náhradní variantu, a to přesunout celý program do sokolovny jako před 11 lety.

Náš sbor měl na starosti vyzvednutí, obsluhu a vrácení třech skákacích hradů. Vzhledem k bezpečnosti dětí jsme se rozhodli hrady vůbec nenafukovat.

Obsadili jsme tři stanoviště z devíti.

Jako hlavní program bylo vystoupení alchymisty Bavora a šermířské skupiny Gladius.

Počasí se nakonec trochu umoudřilo a celý dětský den proběhl za účasti cca 43 dětí s doprovodem rodičů.