Shromáždění představitelů SDH okresu Příbram

22. října 2014 se konalo shromáždění představitelů SDH okresu Příbram, kde byla vyhodnocena soutěž okrsků o „Putovní pohár OSH Příbram“ za rok 2013. Náš okrsek tuto soutěž poprvé ve své historii vyhrál a starosta a velitel okrsku zde převzali pohár. Na okrskové schůzi 28. 10. 2014 starosta okrsku p. Šedivý vyslovil poděkování všem členům sborů a požádal starosty sborů, aby toto poděkování dále tlumočily na svých členských schůzích a výročních valných hromadách.