Zásah 1. 7. 2019

V pondělí 1. 7. 2019 oslovil velitele jednotky dispečink krajského operačního střediska a požádal ho o prověření nahlášení požáru. Podle oznamovatele se požár nacházel mezi Malou Hrašticí, Novou Vsí pod Pleší a Bažantnicí. Lokalizace požáru se podařila podle hustého kouře, ale horší bylo najít dostupnou příjezdovou cestu. Na kompostu, který se nachází mimo pozemek chatového objektu, došlo k samovznícení kompostované trávy. 9 minut po nahlášení požáru dorazila naše CAS 25 k požáru a zahájili jsme hašení, požářiště jsme rozhrnuli ručním nářadím a provedli následné dohašení. Celý zásah trval 51 minut.

Zásahu se zúčastnili:
Velitel jednotky: Radim Souček
Řidič vozidla: Radek Souček