31. 5. 2015 – Dětský den v Malé Hraštici

Dne 31. 5. 2015 v Malé Hraštici pořádal obecní úřad ve spolupráci s občanskými složkami dětský den na téma „Pohádkový les“.

Na děti čekala trasa se zastávkami, na kterých se setkaly s Červenou Karkulkou, Bílou paní, Machem a Šebestovou, Indiány, Čarodějnicemi, Rumcajsem a Mankou, Čerty, Pravěkými lidmi, poznávaly lesní zvěř, střílely ze vzduchovky a mohli se svézt na ponících. Na fotbalovém hřišti na děti ještě čekaly skákací hrady, přetahování lanem, zastávka u Loupežníků a občerstvení u Špejlíka a Krkovičky. O hudební doprovod se postarali Pat a Mat. Po projití trasy a splnění všech úkolů byly děti odměněni sladkými balíčky s hračkou. Během odpoledne měly děti možnost vyfotit se u Pohádkového auta.

Na závěr celého odpoledne si Dobříšský divadelní spolek KRUH připravil pro děti pohádku „Jak Budulínek pozval krtky do Malé Hraštice“. Počasí nám přálo a všichni jsme si pohádkové odpoledne náležitě užili.

Veliké poděkování si zaslouží všichni účinkující a všichni, kteří pomáhali s přípravou a průběhem celého odpoledne.

FOTKY ZE STANOVIŠTĚ MACHA A ŠEBESTOVÉ