1. 4. 2017 – Brigáda na sázení stromků

1. 4. 2017 – od 900 se koná brigáda na sázení stromků v prostoru u vodárny „Šachta“, kterou zajišťuje obecní úřad Malé Hraštice.  Vlastní nářadí s sebou.

Na brigádu nám vyšlo krásné slunečné počasí. Sešlo se ze všech spolků asi 50 brigádníků včetně několika dětí. Byla vidět výborná spolupráce mezi myslivci ze sdružení Hubert, hasiči z Velké i z Malé Hraštice a sportovci z TJ Sokol. Každý se bez výhrad chopil nějaké činnosti a sázení sazeniček borovice nám všem šlo docela rychle. Celý osázený prostor se musel zabezpečit proti zvěři drátěným plotem. Po skončení jsme měli možnost občerstvení, které zajistil obecní úřad. Brigáda končila úklidem okolí a odvozem proviantu, nářadí a stolů s lavicemi.

FOTO