2018 – Námětové cvičení

V neděli 7.10.2018 bylo nahlášeno prověřovací cvičení, které se hlavně zaměřovalo na komunikaci mezi jednotkami, připravenost a akceschopnost členů jednotek. Celá akce se připravovala s dostatečným předstihem během dvou schůzek s veliteli a strojníky všech zúčastněných sborů. Cvičení se zúčastnili jednotky z Malé a Velké Hraštice, z Velké Lečice a z Nové Vsi pod Pleší.

Vše bylo domluveno i s operačním střediskem v Kladně, které nám bohužel ostrý poplach nakonec nenahlásilo. Velitel okrsku, v 10:03 hodin, založil kontrolovaný požár látek přírodního charakteru na vytypovaném místě, kde měl dostatečnou zásobu hasebních prostředků v záloze. Poté oznámil velitelům jednotek zásah v dané lokalitě. Velitelé svolali své jednotky a nahlásili výjezdy k zásahu. Tím se vše komplikovalo a nastali trochu zmatky.

Naše jednotka vyhlašovala poplach v 10:05.  V 10:15 jsme už odjížděli z parkovacího místa v hale u nádraží s naší CAS 25. Příjezd na místo požáru byl v 10:23 a o dvě minuty později jsme už hasili požár. Jako první na místo dorazila jednotka z Nové Vsi a my už jen prolili požářiště vodou. V rámci cvičení jsme ještě doplňovali vodu do cisterny, kterou nám pomocí dálkového vedení (cca 400 m) dopravily jednotky Velké Hraštice a Velké Lečice z požární nádrže ve Velké Hraštici. Po úklidu použitého vybavení jsme odjížděli na základnu  v 11:05.

Na konci celého cvičení velitel okrsku vše zhodnotil a ukončil prověřovací cvičení.

Ze zásahové jednotky se zúčastnili: Radim Souček, Radek Souček, Luboš Souček, Luboš Souček ml., Tomáš Souček Pavel Popek ml. a Roman Wiedermann

Použitá technika: CAS 25