Školení velitelů družstev a strojníků 2018

O víkendu 16. – 18. 11. 2018 proběhlo v Petrovicích u Sedlčan školení: Kurz V40 E pro nové velitele kategorie JPO III a V a Kurz S16 pro nové strojníky kategorie JPO V

Kurz pro velitele byl podmíněn úspěšným absolvováním 16-ti hodinového E-learningového kurzu, které muselo být ukončeno před začátkem samotného kurzu. Školení pak probíhala od pátku od 15:00 do 18:00 a v sobotu od 8:00 do 17:00. V neděli se začínalo také v 8:00 a končilo závěrečným test ve 14:00.

Kurz strojníků probíhal od soboty od 8:00 do 17:00. V neděli se také začínalo od 8:00 a končilo závěrečným testem ve 14:00.

Kurzu na nové velitele se zúčastnil Roman Wiedermann a kurzu na nové strojníky Luboš Souček ml. a Pavel Popek ml.

Všichni tři závěrečné testy zvládli a OSH Příbram bude vystavovat a odesílat osvědčení o způsobilosti na Obecní úřad.

V sobotu nám pro zpestření předvedli Petrovičtí novou zásahovou cisternu a dopravní automobil.