1. 12. 2018 – První advent

Naše zásahová jednotka byla požádána o pomoc při slavnostní akci „Společné zastavení a prožití prvního adventního víkendu„, kterou pořádala Pekárna a cukrárna Stáňa, Restaurace U Kapličky ve spolupráci se Základní a Mateřskou školou Malá Hraštice a Obecním úřadem Malá Hraštice. 

Pomoc spočívala v regulování dopravy na silnici II/116 mezi Malou Hrašticí a Novým Knínem a vytvoření bezpečnostní uzávěry při závěrečném ohňostroji.

Akce se zúčastnili: Radim Souček, Radek Souček, Luboš Souček ml., Pavel Popek, Roman Wiedermann