21. 9.  2019 – školení velitelů v HZS Příbram

V sobotu se dva velitelé zúčastnili školení velitelů v HZS Příbram. Proběhlo školení první pomoci, přednáška o radiostanicích, prohlídka garáží a předvedení nových kontejnerů s materiálním vybavením pro krizové případy.