MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA 2019

I letos jsme pořádali mikulášskou nadílku pro děti. Začali jsme přípravou sálu uspořádáním stolů, židlí a výzdobou. Přivezli jsme občerstvení a balíčky pro děti. Mezitím si DJ připravil hudební aparaturu.

Dětem jsme letos přichystali pár překvapení. U vstupu je čekal čert s Pekelnou knihou hříchů, do které mohli děti i rodiče nahlásit nějaké ty lumpárny svých ratolestí. Po zapsání do knihy dostalo každé děcko od čerta červené razítko na ruku. Pro děti byli připravené soutěže za odměny. Pak už se jen čekalo na příchod čertů, Mikuláše a anděla. Za přednesení básničky nebo za zazpívání písničky dostali děti od Mikuláše balíček se sladkostmi.

Dorazilo asi 70 dětí s doprovodem rodičů.

Nadílka končila úklidem sálu.